Prohlášení o ochraně osobních údajů

„Nabídka Winterhalter Online“

1. Ochrana Vašich údajů je pro nás důležitá

Společnost Winterhalter Gastronom s.r.o., IČ 437 50 176, se sídlem Modletice 103, 251 01 Říčany (nadále jen „Winterhalter“ nebo „wir“) bere Vaši soukromou sféru vážně. Ochrana údajů má proto pro nás nejvyšší prioritu. Pro provoz našich internetových stránek a pro připravení služeb a doplňujících funkcí k našim produktům poskytnutých na internetových stránkách a také pro poskytnutí našich aplikací a prostřednictvím aplikací nabízených služeb („Winterhalter-Apps“ společně s internetovými stránkami společnosti Winterhalter nabídka „Winterhalter“)potřebujeme určité informace, které mohou z části obsahovat osobni údaje. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli podrobně informovat o tom, které osobní údaje v souvislosti s provozem nabídky Winterhalter Online a pro jaké účely získáváme, zpracováváme a používáme. Slibujeme Vám, že Vaše údaje budeme v souladu se všemi platnými ustanoveními o ochraně údajů využívat výhradně jen k tomu, abychom Vám mohli nabízet optimální servis a služby.

Pojmy definované v našich smluvních podmínkách / podmínkách používání mají v tomto prohlášení o ochraně údajů ten samý význam, pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno jinak. Odborné výrazy z právního rámce ochrany údajů používáme zásadně jen ve významu obecně závazných právních předpisů.

2. Kdo je odpovědný za Vaše údaje?

Za zákonné zjišťování a získávání údajů a využití / používání Vašich údajů odpovídá společnost Winterhalter.

3. Které údaje zjišťujeme a získáváme a ke kterým účelům?

3.1 Uživatelské údaje

Při užívání nabídky Winterhalter Online ukládají naše servery automaticky určité údaje o
Tato uživatelská data potřebujeme pro to, abychom Vám mohli zpřístupnit naše služby (například abychom mohli naší nabídku přizpůsobit Vámi používanému koncovému zařízení), eventuálně zjistit a vysledovat a odstranit vznikající technické problémy a abychom rozpoznali a znemožnili zneužití našich služeb. Pro účely reklamy a propagace, průzkum trhu nebo za účelem požadovaného uspořádání nabídky Winterhalter Online vytváříme pseudonymizované uživatelské profily na základě námi uložených uživatelských údajů. Tyto uživatelské profily nebudou s jinými údaji, které jsme v daném případě o příslušném uživateli uložili do paměti (například s údaji o registraci), sdružovány / spojovány. Proti vytvoření pseudonymizovaných uživatelských profilů můžete kdykoliv vznést námitku. Pošlete nám k tomu prosím E-Mail na legal@winterhalter.de. DKromě toho používáme uživatelské údaje v anonymizované podobě pro statistické účely, a abychom vylepšili naše služby, a to bez možnosti, Vás jako uživatele identifikovat.

Pokud přistoupíte (otevřete) funkce internetových stránek společnosti Winterhalter prostřednictvím aplikací Winterhalter-Apps, budou v případě selhání - zhroucení aplikací Winterhalter-Apps určité informace o Vámi používaném koncovém ve formě Log-údajů příslušných aplikací, chybová hlášení, jazyk, úložiště profilů, hierarchie vyvolání (programu), IP-adresa, identita zařízení (například IMEI, Android Device ID, Open-UUID) a status aplikací Winterhalter-Apps předány / sděleny externímu poskytovateli služeb, který nám pomůže, příčinu selhání – zhroucení zjistit a technické problémy odstranit.

Kromě toho bude společnost Winterhalter Vaše uživatelské údaje používat jako osobni data a sdružovat / spojovat s jinými informacemi o Vás jen tehdy, pokud nám k tomu předem udělíte Váš výslovný souhlas.

3.2 Údaje o registraci

Abyste mohli využívat určité funkce, které jsou nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online (například Winterhalter CONNECTED WASH), musíte se zaregistrovat. Pro registraci jsou podle požadované funkce potřebné určité údaje (například jméno / název podniku, emailová-adresa, používaný produkt společnosti Winterhalter, atd.). Tyto údaje potřebujeme pro zřízení a správu Vašeho uživatelského konta, pro identifikaci oprávněných uživatelů, a abychom Vám mohli nabídnout požadovanou funkci. Weitere Einzelheiten zur Registrierung und zur Nutzung Další podrobnosti k registraci a využívání funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter Online, získáte z našich smluvních podmínek / podmínek užívání.

3.3 Kontaktní údaje

SS pomocí kontaktních formulářů prostřednictvím nabídky Winterhalter Online máte možnost s námi navázat kontakt, abyste nám mohli například pokládat otázky. Pomocí kontaktního formuláře se Vás dotazujeme na Vaše kontaktní údaje (například jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a obor činnosti). Kromě toho nám můžete sdělit údaje o Vašem podniku, telefonní a faxové číslo. Tato data využíváme výhradně jen v souvislosti s odpovědí na poptávky, které jste nám zaslali.

3.4 Údaje v souvislosti s využíváním doplňkových funkcí a služeb

Pokud využíváte funkce, nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online (například Winterhalter CONNECTED WASH), budeme možná potřebovat zjistit další údaje, které jsou potřebné pro připravení a užívání příslušných funkcí. Podle požadované funkce to mohou být například informace o:

U některých funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter Online, máte také možnost, sami zadávat data / údaje nebo je sami nahrávat.

Pokud budou v rámci využití funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online získávány společností Winterhalter nebo společnosti Winterhalter předávány / sdělovány osobní údaje třetích osob (například zaměstnanců uživatele) nese odpovědnost za toto předávání údajů společnosti Winterhalter uživatel.

Společnost Winterhalter je oprávněna údaje, získané v rámci využívání poskytnuté funkce prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online v anonymizované formě zpracovávat a využívat pro vlastní obchodní účely (například pro statistická vyhodnocování a pro zlepšování funkcí, jakosti a produktů).

3.5 Využívání Vašich údajů společností Winterhalter

Společnost Winterhalter využívá údaje, získané podle bodů 3.1 až 3.4 vždy pro tam deklarované účely.Jen pokud nám k tomu udělíte Váš výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vám mohli emailem zaslat informace k vybraným produktům. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat zasláním emailu na legal@winterhalter.de.

4. Kdy předáme údaje třetím osobám?

Pro určité technické procesy analýzy a zpracování údajů nebo ukládání dat do paměti používáme podporu externích poskytovatelů služeb (například pro získávání (agregovaných) kumulovaných osobních statistik z našich databází, pro ukládání kopií zálohovaných dat nebo pro odstranění technických problémů). Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybírání a splňují vysoké standardy ochrany a bezpečnosti dat / údajů. Jsou vázáni přísným slibem mlčenlivosti a zpracovávají údaje na naši objednávku a podle našich pokynů.

AKromě těchto v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů deklarovaných případech předáme údaje třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud jsme k tomu vázání zákonem nebo úředním nebo soudním nařízením.

5. Soubory Cookies a Google Analytics

Naše nabídka Winterhalter Online používá soubory Cookies. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem datovém nosiči (paměťové médium) a která prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče (Browser) vyměňují určitá nastavení a údaje s naším systémem. ECookie obsahuje zpravidla název domény, ze které byla Cookie-data odeslána, a také informace o stáří Cookies a alfanumerický identifikátor. CCookies nám umožňují, nabídku Winterhalter Online pro Vás zajímavým způsobem uspořádat a ulehčit Vám používání tím, že budou například určitá Vaše zadání tak uložena, že je nemusíte stále opakovat. Používáme dvě formy Cookies:

SRelace-Cookies: Relace-Cookies (nazývané také Session-Cookies ) jsou po zavření Vašeho internetového prohlížeče zase smazány.

Dlouhodobé cookies : Dlouhodobé cookies zůstávají po určitou dobu na pevném disku Vašeho počítače. Při další návštěvě našich internetových stránek je pak automaticky rozeznáno / identifikováno, že jste naše internetové stránky navštívili, a která vstupní data a nastavení preferujete.

Informace uložené v Cookies nejsou námi používány k tomu, abychom Vás identifikovali, a nejsou s ostatními osobními údaji, které jsme o Vás uložili, sdružovány / spojovány.

Nabídka Winterhalter Online využívá Google Analytics, služba analýzy webových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá také Cookies. Die durch Informace vygenerované souborem Cookies služby analýzy webových stránek o Vašem užívání webové stránky nabídky Winterhalter Online se zpravidla přenášejí na jeden server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

DNabídka Winterhalter Online používá službu analýzy webových stránek společnosti Google s rozšířením „IP anonymizace“. To znamená, že Vaše, službou analýzy webových stránek společnosti Google získaná IP-adresa bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenášena na server společnosti Google do USA a teprve tam je zkrácena.

Společnost Google využívá informace vygenerované prostřednictvím nástroje Google Analytics Cookie na naši objednávku, abychom vyhodnotili Vaše užívání webových stránek, sestavili hlášení o aktivitách webových stránek a aby nám poskytly další služby, spojené s užíváním webových stránek a užíváním internetu. DIP-adresa předaná v rámci nástroje Google Analytics Vašim internetovým prohlížečem (Browser) se s jinými údaji společnosti Google nespojuje / neslučuje. V závislosti na Vámi používané verzi prohlížeče můžete sběr dat / údajů, vygenerovaných soubory Cookie, vztahující se k Vašemu užívání nabídky Winterhalter Online (včetně předání Vaší IP-adresy) společnosti Google a také zpracování těchto dat / údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin, který je k dispozici na hypertextovém odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližší informace k „Podmínkám používání“ a „Ochraně údajů“ naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html popřípadě na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o Code „gat._anonymizeIp();“ , za účelem zajištění anonymizovaného sběru IP-Adres (takzvaný IP-Masking).

Pokud byste si užívání souborů Cookies (včetně nástroje Google Analytics Cookies) nepřáli, můžete si nastavit Váš prohlížeč tak, že uložení dat soubory Cookies nebude akceptováno. Respektujte prosím, že nabídku Winterhalter Online budete moci v tomto případě používat eventuálně jen omezeně nebo vůbec.Pokud chcete akceptovat jen naše soubory Cookies, a žádné soubory Cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete ve Vašem prohlížeči nastavit funkci „soubory Cookies třetích poskytovatelů blokovat“.

6. Piwik - platforma pro analýzu

Nabídka Winterhalter Online používá kromě toho ke statistickému vyhodnocování přístupu uživatele k datům „Piwik“, Open-Source-Software (Software z otevřeného zdroje). Piwik používá rovněž soubory Cookies, které se ukládají na Vašich záznamových médiích a které umožňují analýzu využívání nabídky Winterhalter Online uživatelem.Informace vygenerované soubory Cookies o využívání nabídky Winterhalter Online se ukládají na serveru společnosti Winterhalter Gastronom GmbH v Německu. IP-adresa je ihned po zpracování a před uložením anonymizována. Uživatelé mohou instalaci souborů Cookies podle potřeby zabránit odpovídajícím nastavením jejich programového vybavení prohlížeče; v tomto případě však nemohou být veškeré funkce nabídky Winterhalter Online eventuálně využívány v plném rozsahu.

7. Kde získám informace o mých údajích a jak mohu tyto údaje měnit nebo vymazat?

Na vyžádání získáte kdykoliv informace o Vašich datech / údajích, které společnost Winterhalter o Vás uložila. Napište nám k tomu prosím email na: legal@winterhalter.de.

Vaše registrační údaje můžete kdykoliv prostřednictvím nabídky Winterhalter Online změnit. Respektujte prosím / dbejte na to, že používání oblastí nabídky Winterhalter Online, zabezpečených přístupovými údaji, již nebude možné, pokud Vaše registrační údaje smažete.

Pokud chcete Váš přístup definitivně smazat, sdělte nám to prosím prostřednictvím emailu zaslaného na legal@winterhalter.de. My smažeme, popřípadě anonymizujeme veškeré o Vás uložené informace do 14-ti dnů pro podání Vaší žádosti o smazání údajů, pokud se na nás ze zákona nevztahuje povinnost uchovávání údajů.

8. Kde jsou moje údaje uložené?

Společnost Winterhalter ukládá Vaše data / údaje na vlastních serverech, které se nacházejí v bezpečném výpočetním středisku v Německu.

Z bezpečnostních důvodů ukládáme záložní kopie (Back-Up-Kopien) našich datových souborů u externích poskytovatelů služeb v Německu. Tyto záložní kopie jsou zakódované a tyto údaje / data jsou pro zaměstnance těchto podniků poskytovatelů služeb nepřístupné. Tito poskytovatelé služeb jsou námi pečlivě a svědomitě vybíráni. Tito poskytovatelé služeb smějí tyto údaje používat jen v rámci našich pokynů a zavázali se vůči nám dodržováním vysoké úrovně ochrany údajů.

Pokud máte otázky k tomuto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ kontaktujte nás prosím na legal@winterhalter.de

Přejeme Vám příjemnou zábavu při používání nabídky Winterhalter Online.

***

Stand: 10.01.2017